Preus de Nadal

Nadal amb es naixements,

fa ses festes consumistes,

i ets avions alcen ses vistes

amb uns preus massa estridents;

si mos féssim tots turistes,

en tost de ser residents,

tendríem vols més freqüents

i uns preus no tant alcistes.

 

S’alça ja està en procés

sens perdonar es perdedors,

i per tornar es de «La Vos»

ara haurà de pagar més.

 

El precio de los vuelos desde Barcelona se dispara en Navidad pese a la competencia

Leave a Reply