Veto

Amb es permís de l’esquerra

tendran dret tots es vesins

a vetar ets inquilins

que no són d’aquesta terra.

És un dret que no s’aferra

per seguir altres camins:

tenir dret es menorquins

a poder vetar sa guerra!

 

Los vecinos podrán vetar el alquiler turístico en sus edificios

Menorca sale a la calle para repetir el «No a la guerra»

Leave a Reply