Archive for enero, 2017

Dependents

martes, enero 31st, 2017

Si mateix, són quatre-cents!

Si mateix, és prou estona!

Cap servei no se’ls hi dóna

i se senten impotents…

‘nem persona per persona,

totes elles dependents

i totes elles pendents

de si cas se soluciona…

 

I es fan esforços raquítics

solsament no en fan menció,

si fos servei pes polítics

ja hi hauria solució.

 

No hi ha es recurs dedicat,

sa inversió és absència:

tots en tenim dependència

de lo que dóna s’estat.

 

Cerca de 400 personas dependientes aguardan la resolución de su caso

Idiomes

lunes, enero 30th, 2017

Ha passat es calendari,

hi hem canviat es perfil,

‘idiomes’ ara és precari,

sembla que penja d’un fil.

Ningú en fa el contrari

era bitzèrria febril,

es veu que implantar es TIL

no era tan necessari

 

Com s’explica aquest procés?

Ell és com tots es axiomes:

per a què he d’aprendre idiomes,

si  se’n van es estrangers?

 

La matrícula en las escuelas de idiomas cae un 40% tras el 'boom' del TIL
Menorca pierde 4.600 residentes extranjeros en apenas seis años

 

Perdem estrangers

domingo, enero 29th, 2017

Perd Menorca es seus papers,

sa llavor ja no aferra,

ell sa lluita se fa guerra

quan perdem es estrangers,

no és que n’hi hagi un excés

i es sol dir ‘qui compta s’erra’,

p’ro damunt sa nostra terra

ara esteim tots més balders.

 

Menorca pierde 4.600 residentes extranjeros en apenas seis años

Estalvi

sábado, enero 28th, 2017

Estalviarem doblers,

ell serà com un subsidi,

viatjar és com ‘nar a presidi:

som víctimes d’un excés…

Víctimes es passatgers?

Que ningú mai no ho oblidi,

que sempre valdrà molt més

estalviar un genocidi.

 

La rebaja de tasas permitirá ahorrar 13 millones a los usuarios del aeropuerto
Con las víctimas del horror nazi

Imserso

viernes, enero 27th, 2017

En ser fora temporada

mos canvia es turisme

i perdem es vitalisme

per s’edat acumulada;

mos passa cada vegada

no trobam s’idealisme:

en s’estiu un cataclisme,

en s’hivern gent jubilada.

 

 

Los hoteles del Imserso abren en febrero con una ocupación del 75 por ciento

Seu d’hoteleria

jueves, enero 26th, 2017

Farem cas a s’hoteler

i es Consell s’hi afegiria,

farem seu d’hoteleria

és açò que hem de mester;

que Menorca sols va bé

si cream categoria

i és es pa de cada dia:

es turisme és lo primer!

 

Sense doblers dins sa capsa

no tendrem economia,

ara només faltaria

que ho paguem amb s’ecotaxa.

 

El Consell y los hoteleros reclaman una sede de la Escuela de Hostelería en la Isla

Partir s’ecotaxa II

miércoles, enero 25th, 2017

S’ecotaxa encara dura

enc que es batle s’embotoni,

no és estrany que ara raoni

pes maltracte i sa mesura;

no s’entén sa conjuntura

que ni un cèntim se’ls hi doni,

al manco, que es subvencioni

sa despesa en verdura.

 

Los alcaldes se enfadan por su exclusión de la ecotasa y piden otro sistema de reparto

 

Partir s’ecotaxa

martes, enero 24th, 2017

Amb doblers sempre és segur

que es remou un bon infern,

i en es nostro temps modern

s’ecotaxa també el du,

que ara no és gens oportú

fer partiment subaltern,

que així mos ho fa es govern

«vuit per jo i dos per tu!»

 

Los proyectos del Govern se llevan el 80% del primer reparto de la ecotasa

Pagès i pescador

lunes, enero 23rd, 2017

Pagès:

No me basta sa memòria

que recordi aquest ambient,

que a sa terra dóna eufòria

quan s’aigua és s’aliment,

i enc que faixi un poc de vent

aquests dies són la glòria.

 

Pescador:

Jo no som com es pagès

qui cultiva aquesta terra,

amb es temps som incomprès

que sa barca sols s’amerra,

sa pescada mos esguerra

ara no vivim de res.

 

Conclusió:

Quan es temps sols va de ploure

des pagès n’és majordom,

pes qui pesca no té nom

quan la mar es vent fa remoure,

i així sols se pot concloure:

mai plou a gust de tothom.

 

El prolongado temporal perjudica a los pescadores y beneficia al campo

Temporal

domingo, enero 22nd, 2017

Ell després des temporal

tornarà la mar a ser plana,

i sa idea es farà vana

de fer arrere tot es mal…

Fets es comptes, és igual

si és llevant o tramuntana,

no hi ha cap força humana

que pugui a sa natural.

 

Jornada cumbre del temporal