Imserso

En ser fora temporada

mos canvia es turisme

i perdem es vitalisme

per s’edat acumulada;

mos passa cada vegada

no trobam s’idealisme:

en s’estiu un cataclisme,

en s’hivern gent jubilada.

 

 

Los hoteles del Imserso abren en febrero con una ocupación del 75 por ciento

Leave a Reply