Conquesta

Una lliçó que s’entrega

amb sa crònica més pura,

el rei amb sa conjuntura

ell no va venir de vega,

i dins Menorca llenega

que s’herència encara dura,

si sa realitat procura

per què hi ha es qui renega

de sa llengua i sa cultura

que aquesta història mos llega?

 

 

Lliçó sobre la conquesta a Ciutadella per a tots els públics

Leave a Reply