Dependents

Si mateix, són quatre-cents!

Si mateix, és prou estona!

Cap servei no se’ls hi dóna

i se senten impotents…

‘nem persona per persona,

totes elles dependents

i totes elles pendents

de si cas se soluciona…

 

I es fan esforços raquítics

solsament no en fan menció,

si fos servei pes polítics

ja hi hauria solució.

 

No hi ha es recurs dedicat,

sa inversió és absència:

tots en tenim dependència

de lo que dóna s’estat.

 

Cerca de 400 personas dependientes aguardan la resolución de su caso

Leave a Reply