Discurs as carrer

As carrer, damunt ses lloses,

un discurs queda admès,

es polítics han après

a tirar-se flors i roses;

ell fan com si fessin gloses

per confondre lo que és:

diuen que fan moltes coses

p’ro es poble no nota res.

 

Armengol ofrece un discurso de Fin de Año a pie de calle remarcando los logros sociales

Leave a Reply