En anglès

S’escola transmet cultura

i es camí ajuda a triar,

qui li treu s’essència pura

i la vol anglicanar?

col·legi anglès cap n’hi ha

que tengui una assignatura

que se faixi en català. 

 

Quan s’idioma és fa franquícia

sols a escola és necessari?

Idò,  per què en es diari

en anglès no en surt notícia?

 

Es poble és qui ha d’estar fart

que amb premsa i tele es demostra:

ell emprar sa llengua nostra

no ho fa ni una quarta part!

 

Menos de la mitad de las escuelas dan una segunda asignatura en inglés

Leave a Reply