Grua

En ser hora d’aparcar

aparcam a onsevulla,

i si es cotxo es mal situa

sa grua se l’endurà;

i volem barat per car

quan sa maquinària actua,

sa queixa sols fa gruar,

que açò és cercar llet de grua.

 

El coste de retirar coches con la grúa varía hasta un 80% entre los municipios

Leave a Reply