Idiomes

Ha passat es calendari,

hi hem canviat es perfil,

‘idiomes’ ara és precari,

sembla que penja d’un fil.

Ningú en fa el contrari

era bitzèrria febril,

es veu que implantar es TIL

no era tan necessari

 

Com s’explica aquest procés?

Ell és com tots es axiomes:

per a què he d’aprendre idiomes,

si  se’n van es estrangers?

 

La matrícula en las escuelas de idiomas cae un 40% tras el 'boom' del TIL
Menorca pierde 4.600 residentes extranjeros en apenas seis años

 

Leave a Reply