Perdem estrangers

Perd Menorca es seus papers,

sa llavor ja no aferra,

ell sa lluita se fa guerra

quan perdem es estrangers,

no és que n’hi hagi un excés

i es sol dir ‘qui compta s’erra’,

p’ro damunt sa nostra terra

ara esteim tots més balders.

 

Menorca pierde 4.600 residentes extranjeros en apenas seis años

Leave a Reply