Perfils

Tots es gremis fan ses vistes

en sa funció més servil

i presenten es perfil

de tots es protagonistes:

militars proteccionistes,

el bisbe que troba asil,

cantidat des socialistes

i es tracte d’un govern vil,

(i una reserva subtil

mostren es submarinistes).

 

Comienza la ceremonia de ordenación episcopal de Francesc Conesa

Redes abandonadas invaden el fondo marino de la Reserva

Balears, la más perjudicada por el sistema de financiación tras diez años de vigencia

El PSOE presenta el perfil de Vicenç Thomàs para presidir el Parlament

Celebración de la Pascua Militar en Maó

Leave a Reply