Col·lapse portuari

Es col·lapse qui el paga?

Idò, sabem que és sa gent,

si no ve carragament

tota Menorca s’apaga;

i no curarem sa llaga

des ports que hi ha actualement,

perquè ara que no fa vent

ell ara serà sa vaga.

 

Per s’estiu que queda enrere

es col·lapse és sa dissort,

ara no n’hi ha en carretera

ell ara serà en es port.

 

El colapso portuario que se avecina

Leave a Reply