Construcció

Diu que s’ha recuperat

es ram de sa construcció,

ara hi ha més inversió

i dóna prosperitat,

però com s’haurà acabat

tornarà es tremolor,

ell seria molt millor

construir felicitat.

 

La construcción recobra el pulso y visa proyectos por 64 millones en un año

Leave a Reply