Culpabilitat

Vessa culpabilitat,

emperò rebrà clemència…

Ell ves quina diferència

que hi ha dins sa humanitat!

El món vessa hostilitat,

pobresa, fam, delinqüència,

guerra, por, maleficència,

tortura, captivitat …

Sa responsabilitat?

Sempre rep indiferència.

 

El Jurado declara por unanimidad culpable a Antònia Salord

Leave a Reply