Nura Nova

Se devia enyorar,

sa jubilació no aprova,

ell ja torna es Nura Nova

com es ca vell sol tornar…

S’hivern ho agrairà

que amb es ràpids se comprova

que, si es vent de bufar prova,

ja no travessen la mar.

 

I si no se’n va a fons

eixamplarem sa mesura

perquè es port quan hi ha es Nura

no té tantes restriccions.

 

El barco 'Nura Nova' se prepara para volver a cruzar el Canal de Menorca

Los estibadores irán a la huelga por las restricciones de la Ley de Puertos

Reabren al tráfico marítimo los puertos de Ciutadella y Maó

 

Leave a Reply