Palma

Es blat xeixa treu es brins,

sa verdor a sa tanca brilla,

i a Menorca, tan senzilla,

mos fa estar un poc més endins;

però en canviar es destins

i triar anar a s’altra illa,

sa nostra essència perilla

que mos feim més mallorquins. 

 

Açò és sa vida al revés,

que semblam just  macatols,

mos queixam des preus des vols

i encara hi anam més.

 

Si tenim prioritats

que s’egoisme estalona,

tal volta el món no funciona

i hem de baratar es formats,

i valen tots es costats,

tant Palma com Barcelona,

per defensar sa persona 

i es drets des refugiats.

 

Xeixa, el blat talaiòtic

La ruta a Palma gana un 21% de residentes en 2 años y ya es la ‘preferida’ de los isleños

Leave a Reply