Sociosanitari

Es govern no en treu es net

perquè  de tot fa el contrari,

ara s’antic dispensari

sa funció no li permet;

sols mostren es falderet

i es sociosanitari

el faran, si és necessari,

allà, a Son olivaret.

 

Perquè una bateria,

sent que som es carnaval,

avui la disfressaria

per semblar un hospital.

 

El Govern apuesta por crear un centro sociosanitario fuera del Verge del Toro

Defensa saca a subasta la batería de Son Olivaret por 1,2 millones de euros

Leave a Reply