Expulsió

Si es barallen es germans

no se sol treure profit,

i, en política, es petit

sempre queda sense plans,

no l’atenen clements mans

quan l’expulsen des partit

i ara passarà sa nit

a un des hotels urbans.

 

 

El PSOE de Es Migjorn decide expulsar a Pere Moll del partido

Leave a Reply