Judici oral

Es recurs no val per res

i Fitur va as tribunal,

dins es procés judicial

cap excusa no s’ha admès;

si sa llei posa es seu pes,

que es faixi es judici oral

però, per favor, as final

que tornin tot lo que han pres.

 

Escrivint surten es mals:

glosa, sexe i judici

en comú tenen s’indici

que tots tres poden ser orals…

 

La juez desestima los recursos de Citur y ya se avista la apertura de juicio oral

Leave a Reply