160 milions més!

Ja arriben a s’excés

ses fortunes que són duites…

Qui es queda totes ses fruites?

On van a parar es doblers?

S’ho queda es qui en té més,

que ses coses estan cuites,

sempre són vanes ses lluites

d’anar contra es hotelers.

 

I ses il·lusions són fuites

pes qui vol pujar s’ingrés

però amb manco estrangers,

açò és somiar truites!

 

El gasto turístico crece 160 millones por el mayor volumen de visitantes

Leave a Reply