Set mil i un

Set mil que no agafen s’eina

en temporada hivernal,

però cobren un jornal

quan per ells ningú esqueina;

es polítics de gran beina,

s’han inclòs en es total?

que mai fan sa seva feina

i tots cobren ben igual.

 

 

Per ço ningú troba estrany,

quan es congrés ha finit,

que ara davant es partit

ja tenguem un nou company.

 

Más de 7.000 menorquines subsisten en invierno con una ayuda del Estado

Company aboga por recuperar la unidad del partido tras ser proclamado nuevo presidente del PP

 

Leave a Reply