Canaris

Es govern té uns ideals

que fan diferenciació,

d’entre tots es animals

es canaris van millor,

no en surten des seu sermó

i així resulta més fals:

que ho diu sa constitució

però no tots som iguals.

 

I Menorca empitjora

que sols mos donen es rai,

pagarem dessaladora

en que no funcioni mai

 

El Gobierno mantiene la vía judicial para aclarar quién paga la desaladora
Las cesiones de Rajoy a Canarias agravan las diferencias con Balears

Leave a Reply