Competència

«En glosa jo pos sa veu

que jo som sa competència;

es pacte no té evidència

es fets no vos inventeu,

benzina cara és sa creu,

és sa vostra penitència;

sí, pagau més diferència…

Sou una illa… Vos foteu!»

 

Competencia descarta un pacto de las petroleras de Menorca para subir los precios

Leave a Reply