Hipoteca

Amb una vida tan rasa

no s’entén prou es procés

qui és qui té tants de doblers

per poder comprar una casa?

S’hipoteca és un excés

surts des foc per ‘nar a sa brasa:

paga i no donis vasa

que és sa vida en plan confés.

 

I no entrem dins altres jocs

que sols mos duen sa guerra

quan hipotecam sa terra

pes fenefici d’uns pocs.

 

Los menorquines se endeudan una media de 105.000 € para comprar casa
El Supremo ratifica por segunda vez la anulación del PGOU de Alaior

 

Leave a Reply