ITV

Açò són molts de doblers

quan s’ITV fa avant,

aquest guany tan important

més tost sembla massa excés…

Què no es pot girar es procés

i fer un canvi de rasant?

o bé que no cobrin tant

o, si no, que paguin més.

 

El servicio de la ITV factura 1,6 millones, pero el Consell solo cobra 163.000 euros

Leave a Reply