Londres

Sa paraula contrariada

mos ensenya a odiar,

i tot és morir i matar

sens tenir ruta fixada…

Ara a qui toca plorar?

Sols a Londres, tal vegada?

O és sa llàgrima vessada

pes qui no sentim rallar?

Quan sa paraula és odiada,

sa humanitat on va?

 

La cifra de víctimas mortales en el ataque de Londres asciende a cinco y a unos cuarenta heridos

Leave a Reply