Pressions

S’hoteler se manté fort

davant ses pressions de pes,

ni s’alemany ni s’anglès

li fa rebaixar s’import;

llavonces ell fa un exhort

quan no vol esser sotmès,

vol que davalli es transport,

però ell no davalla res.

 

Perquè es veu que es hotelers

d’enriquir-se no estan fards,

i si volen fer doblers

es futur són es radars.

 

Los hoteleros no ceden a la presión alemana y mantendrán sus precios

Los radares fijos de la carretera ‘general’ detectan 16 infracciones al día

Leave a Reply