Triplicar

Son Parc ara es triplica

i es poble cerca es motiu:

no ve prou gent en s’estiu?

sa feina sempre es capfica?

S’única cosa que ho explica,

aquest procés constructiu

és que fa més efectiu

sa gent de sempre més rica.

 

Reserva de Biosfera?

Un paradís natural?

Tot sigui pes capital:

que en tost d’avant feim arrera.

 

Son Parc afronta tres años de obras para triplicar su población potencial

Leave a Reply