Varador

Si sa proposta s’inclina

cap allà on no hem d’anar,

es varador vora la mar

pot esser una mala espina;

no som com s’illa vesina,

no la volem imitar,

que a Menorca lo que va

és fer-ho a la menorquina.

 

Los usuarios del puerto piden un varadero adaptado a la realidad menorquina

Leave a Reply