Xylella

Sa xylella s’ha escampat,

i en es arbres prou s’enfila,

sort que és una varietat

que de cop no els aniquila;

p’ro s’illa no està tranquil·la,

si cada arbre infectat

el duim a Mateu Orfila

molt prest s’haurá col·lapsat.

 

 

Los análisis descartan la presencia de la subespecie de ‘xylella’ más agresiva

Leave a Reply