111 anys

Vacants per esser es millors,

per no caure en es enganys,

que marquen uns carreranys

d’un futur esponerós…

Però així es constructors

patiran cent onze anys

sense tenir tants de guanys

si fan patis interiors.
Menorca tiene suelo vacante para construir viviendas para los próximos 111 años

El PSOE pide al PSM «un voto responsable» para aprobar los patios interiores de Ciutadella

One Response to “111 anys”

  1. manumenorca dice:

    … veurás ara tots es conscructors de ses illes, vinguent correguens a ca nostra com un efecto llamada, sa cursa de s’or californià, per encimentar s’illa que encara queda verge…

Leave a Reply