Ambulància

Barris sense edificar,

a li donen rellevància

quan pisos n’hi ha en abundància

buits, antics o p’estrenar;

altra cosa hem de mirar

i fer segons sa importància,

val més que hi sobri un solar

que no hi falti una ambulància.

 

 

Diez años de un barrio sin casas, ni se las espera

Las ambulancias de Menorca realizan una media de 100 traslados diarios

Leave a Reply