Diferents

Mos costa veure ses faltes

quan ne feim es parlaments,

ho pregonam as vuit vents

 envermellides ses galtes;

que en ses temporades altes

en volem ser diferents

i de cada any amb es augments

mos semblam més en es altres.

 

«Hay que aprovechar la coyuntura favorable para transformarnos»

Menorca ya supera los 215.000 habitantes 17 días al año y espera aún más este verano

Leave a Reply