Expectativa empresarial

Si es bon moment no bastaixa

s’economia real,

tot el món empresarial

s’expectativa esbiaixa,

per augmentar es capital

sols una cosa li encaixa:

pujar horari laboral

i des sou fer una rebaixa.

 

Las expectativas empresariales en Menorca se alejan de la euforia balear

Leave a Reply