FCC

Sa plantilla que està en llistes

ja no sap com ho ha de fer,

i s’empresa que ho manté

no rep mai ses seves vistes,

i han de fer d’equilibristes

per dur es fems en es femer,

quan se faixin tots turistes

else tractaran més bé.

 

I amb es nom F C C,

semblen més de ses revistes

com si  fossin futbolistes

del Futbol Club Comhohemdefer.

 

Las plantillas de FCC avisan de conflicto si la empresa no aplica mejoras salariales

Medio Ambiente aprueba el agroturismo de Sant Llorenç

Leave a Reply