Herències

Amb ses herències, més tost,

ja els hi val una denúncia,

lo que es fa no té pronúncia

perquè fan canviar es rost,

que amb es deute i s’impost

ell val més una renúncia

que no assumir un sobrecost.

 

Acceptar una herència

és com tirar-se al buit:

si ho fas amb inconsciència

en pots treure un mal  fruit.

 

Las renuncias a herencias han aumentado un 300% en las Islas en una década

Quitan barreras para volver a saltar en Cala en Brut

Leave a Reply