Limitacions

Mos hem fet tots esclavistes

per fer un poc més de doblers,

i es govern fa es seu procés

per ses classes elitistes;

ses acotacions són tristes

ell limiten es lloguers,

però no veden s’excés

que venguin tants de turistes.

El Govern limitará las viviendas turísticas que podrá alquilar cada propietario

Leave a Reply