Oposició en es pati

De per una i altra banda

veim diferent opinió,

i sa llei ha de fer unió

entre oferta i demanda…

P’rò aclarir es pati interior

mos fa sortir es punt de randa:

no depèn des qui comanda,

depèn de s’oposició!


El PSM traspasa la presión al PP para que los patios interiores abran este verano

Leave a Reply