Airbnb

El món funciona per cicles

i ara és el món digital

que du tant de capital

com sang bomben es ventricles;

així oferten es articles

i ve sa gent més normal:

‘vam si pes mateix portal

va entrar es qui roba vehicles. 

 

Airbnb afirma que generó una actividad económica de 9 millones en Menorca en 2016

La Policía busca al sospechoso del robo de al menos tres vehículos en pocos días

Leave a Reply