Clàusules terra

Déu del cel mos n’alliberi

de clàusules per jutjar,

i si un s’hi vol embarcar

que es seus doblers recuperi,

i es jutjat que se superi

què reforços no en tendrà

i es pobre ciutadà

si ha d’esperar, que esperi…

 

Los juzgados de la Isla, sin refuerzos ante los juicios por las cláusulas suelo

Leave a Reply