Més descomptes

Es fets són damunt sa taula

qui cremen com es caliu,

s’illenc ja s’ha fet esquiu

d’escoltar tanta de faula,

i en es menoruí que és viu

ell el pren com a banaula:

lo que un polític diu

sol quedar en sa paraula.

 

I açò de què servirà

per es pobre resident?

Si es descompte va en augment

es preu des vol sol pujar!

 

Ell ja està bé de fer bromes

i de comparar contraris,

mai serem com es canaris

si no és que mos surten plomes…

 

Rajoy anuncia la subida al 75 % del descuento en vuelos interinsulares en Balears

Leave a Reply