Trail

Cap amunts i cap avalls,

platges i penyals també,

es Camí aço ho té

tota casta de detalls,

es francès no comet falls

i torna quedar es primer,

ell veurem si l’any qui ve

ja el feim córrer amb es cavalls.

 

No mos va donar es guardó

la Unesco no ho va plànyer,

i ara envesten amb sa banya

es Consell i oposició,

farem com es corredor

i qui des dos sa Trail guanya

és es qui tendrà sa raó.

 

El francés Antoine Guillon hace historia en la Trail Menorca
PP y Consell discrepan sobre el origen de los reproches de la Unesco

 

Leave a Reply