Es Milà

As Milà duim tots es feixos

i es fems allà tot s’ajunta…

Sa depuradora adjunta

deu haver fet uns esqueixos…

Per pagar salses i peixos

no hi importa sa pregunta,

perquè as final sa munta

la pagam sempre es mateixos.

 

El vertedero de Milà se enfrenta a una multa por deficiencias en la depuradora

Leave a Reply