Festa

Ses nostres festes estim

que else sent al cor, a sa vora,

emperò ja és ben hora

de mirar un poc més prim;

un plantejament s’implora:

si lo que feim ho sentim,

o si sols ho oferim

en es qui vénen de fora.

Leave a Reply