Interrupció

No hi ha circulació

per caiguda des cablatges,

i no es podran fer viatges

fins que estigui en condició;

p’ro cerquem es avantatges:

seria una solució

mantenir sa interrupció

perquè enguany a ses platges 

no hi hagués saturació.

 

Demana sa dimissió

es fiscal per sa conducta,

era d’anticorrupció

i és ell es més corrupte…

 

Cortado al tráfico el Camí de Sant Joan de Missa por el derribo de varios postes

Manuel Moix presenta su dimisión como fiscal jefe de Anticorrupción

Leave a Reply