Nova pobresa

Hem de viure amb sa incertesa

d’arribar a final de mes,

es preus pugen un excés

i es sous són una fotesa,

no tots som com sa Princesa

a qui omplen de doblers,

no podem pagar es lloguers,

som d’una nova pobresa.

 

Es temps passen a ser grisos

que es turisme té avantatges:

mos sap col·lapsar ses platges

i ara col·lapsa es pisos.

 

Con trabajo y sin casa, la nueva cara de la pobreza por los precios del alquiler

Leave a Reply