Ocupació

Quan minva s’ocupació

quan no hi ha tants d’estrangers,

s’engega tot es procés,

són ses queixes des sector;

sempre volen lo millor

empresaris i hotelers:

enc que hi ha preocupació

són ells es que hi guanyen més,

però és des nostros doblers

que en pagam sa promoció.

 

La ocupación hotelera baja al 62 % en mayo y el sector reclama más promoción

Leave a Reply