Archive for junio, 2017

Assegurança

miércoles, junio 21st, 2017

Diu que estava assegurada

i es pot tornar aixecar;

ell qualcú hi guanyarà,

açò deu ser sa jugada:

incendi i llavors cobrar,

i fins una altra vegada,

que d’aquí una temporada

ja se tornarà cremar.

 

Fins a on incendiaran!

Ja semblen senyals de fum

perquè vengui en embalum,

ai!, més gent per Sant Joan.

 

 

La reconstrucción de la planta TIV dependerá de la cobertura del seguro

Un incendio quema parte de una vivienda de Maó

Declarado otro incendio en Maó
Más de 10.000 billetes vendidos hasta Son Blanc a 72 horas de Sant Joan

Repeticó

martes, junio 20th, 2017

Va esser cosa d’un esquitx?

Va esser cosa aleatòria?

Va esser cosa il·lusòria?

Foc de Sant Joan? Desig?

Sigui accident o capritx

ara es repeteix sa història,

amb distinció meritòria

que hi ha doblers per enmig.

 

Un incendio destruye de nuevo la planta TIV de Caritas

Es be

lunes, junio 19th, 2017

Es be és es començament

de festa tradicional,

i enc que hi hagi molta gent

acaba molt puntual…

Si Cala Galdana esment

no en puc xerrar igual,

comença es temps estival

i ja no hi ha aparcament.

 

Sa música és innovació…

Quan hem d’escoltar sa banda

s’arrel i sa tradició

se deixen un poc de banda.

 

Es be du la festa a Ciutadella

Xou amb el 'Despacito'
Cala Galdana, ya casi sin aparcamientos al inicio de la temporada

				

Descomptes

domingo, junio 18th, 2017

Descompte en es preus des vols

per anar d’aquí i d’allà,

a cada illa Balear

fins arribar as  deiols…

Comencen es protocols

que despert es sentiment,

si feim tant descompte amb gent

quedarem boni tots sols…

 

 

El primer toc de les festes desperta el sentiment de tota Ciutadella
Balears pide que se amplíe el descuento del 75% a los vuelos con la Península

Preu raonable

sábado, junio 17th, 2017

Sa dessaladora dura

que s’aigua serà un reclam,

i per no fer enviar s’ham

no pasem de sa mesura,

aigua dessalada, pura,

preu raonable votam

però es preu mai mos miram

que ha de pagar sa natura.

 

Es com perdre es crialè

per tenir aigua dessalada,

avam si en sa vetlada

en pot beure un poc es be…

 

Unanimidad en Ciutadella para exigir un precio razonable del agua desalada

500 €

viernes, junio 16th, 2017

Sa platja plena en excés

no hi queda res en estoc,

i es suborn entra en joc

quan s’ofereixen doblers…

Tal volta aquests estrangers

són en es que hem de fer lloc:

que turisme en vengui poc

emperò que pagui més.

 

Ofrecen hasta 500 euros para entrar en Macarella con el parking completo

Bolles de foc

jueves, junio 15th, 2017

«De ses flames insurrectes

saltaven bolles de foc,

sense sebre si des lloc

eren persones o objectes…»

 

Sa desgràcia de res neix,

d’on no hi és surt s’accident,

de cop es sol és rogent

i la mar amb una ona creix;

s’incendi és un lament

que dins noltros té un deix

perquè en qualsevol moment

mos pot passar lo mateix.

 

 

«De la torre saltaban bolas de fuego y no sabía si eran personas u objetos»

Vaga

miércoles, junio 14th, 2017

En el món tothom se queixa

per mentida o veritat,

sa vaga s’ha convocat

i a poc a poc s’engreixa;

ses platges, amb sa mateixa,

si ara queda col·lapsat

llavors quedarà plagat

des fems que sa gent hi deixa.

 

La plantilla de limpieza de playas también se plantea ir a la huelga en julio

Nova pobresa

martes, junio 13th, 2017

Hem de viure amb sa incertesa

d’arribar a final de mes,

es preus pugen un excés

i es sous són una fotesa,

no tots som com sa Princesa

a qui omplen de doblers,

no podem pagar es lloguers,

som d’una nova pobresa.

 

Es temps passen a ser grisos

que es turisme té avantatges:

mos sap col·lapsar ses platges

i ara col·lapsa es pisos.

 

Con trabajo y sin casa, la nueva cara de la pobreza por los precios del alquiler

Ple

lunes, junio 12th, 2017

Està ple s’aparcament

fins arribar en es colapse,

es veu que pagar ecotaxa

no ha fet esquiva sa gent…

 

 

Es terme mig mos ha fuit,

o bé és res o bé és sencer,

o menjam a tot voler

o quedam amb es pancuit;

com que se’n vol treure es fruit

actuam amb mala fe:

uns se queixen quan es ple

d’altres se queixen si és buit.

 

Los parkings de Turqueta y Macarella ya se llenan cada día a primera hora