A les fosques

Cap a la mar, de viatge,

de cotxos n’hi ha un embalum

i arribar-hi vol coratge

que allò és un cafarnaüm,

sense canviar es costum

des camins cap a sa platja,

no veurem millor sa imatge

tendrem ‘pagat sempre es llum.

 

I sempre que es llum se tanca

és fer honors, amb formes tosques,

a s’àcar de Cala Blanca

que sempre viu a les fosques.

 

Inversions que són reals,

de s’ecotaxa previstes,

Camí de Cavalls en llistes

es veu cosa ben normal,

però es peu posam en fals,

ses inversions són ben tristes:

si no se fa pes turista,

idò, es fa pes animals.

 

I amb aquest repartiment

ben qualque projecte neda,

i ben qualque ajuntament

a les fosques també queda.

 

260.000 € de la ecotasa para rehabilitar el Camí de Cavalls

Los coches aparcados en zonas prohibidas colapsan el camino de acceso a Macarella

Una avería de Red Eléctrica deja sin luz a 48.000 usuarios de toda la Isla

Las cuevas de Cala Blanca, hábitat de una nueva especie

Leave a Reply